Petition | Taratasy

(Lettre originale - voir ci-dessous)

Marofototra faha 14 Aout 2014

Hoan’ny Atoa Solombavambahoaka eto Maroantsetra

Antony: Fangatahan’ny fokon’olona ato amin’ny faritra Marofototra

Tompoko:

Voninahitra ho anay sy haja lehibe ho anareo Rayamandreny ajaina ato amin’ny Fivondronam-pokontany eto Maroantsetra no ampitanay izao etaetanay izao.

Raisinay sady ekenay ny famindram-pitantanana atao amin’ny VOI eto Marofototra Masoala satria izahay dia efa niaro ny tontolhiainana izany hoe harena voajanahary tato amin’ny faritra Marofototra na antanety na anaty ranomasina.

Ny taona 2002 dia namaritra ny valan-javaboarim-pirenena izahay vahoaka sy ny ANGAP ary nanao Dina izay nan-katoavin’ny ambaratongam-pitondrana isan tsokajiny toin’ny Fitsarana, Fivondronana, Kominina –sns–.

Ny taona 2012 dia nanao limite vaovao ny MNP izany hoe notsinontsinoavin’ jareo ny Dina izay niaraha nanao teo aloha. Izay tsy maintsy manao fivoriam-be raha toa ka hanova io limite io. Koa noho izay dia betsaka ny tany fiveloman’ny mponina tafiditra amin’io raharaha io toin’ny oraka, kijana, tanimboly.

Koa dia mba mangataka izahay mba amerenana io limite io amin’ izay nifanarahana tamin’ny fokon’olona teo aloha; satria tsy mifanaraka amin’ny fitombon’ ny isan’ ny mponina ny tany ivelomanay satria niena ny toerana azony ameloman-tena.

Raiso tompoko ny haja sy na voninahitra atolotro ho anareo Rayamandreny ajaina Misaotra tompoko hoy ny fokon’olona.

Tena tery dia tery ny faritra hiveloman’ny mponina.
JAORISY CHEF  FOKONTANY

Ambanizana le 14/9/2014

AttachmentSize
original_resize.png2.02 MB