• English
 • Deutsch
 • Français
 • Malagasy
 • Ny ambadika ny medaly

  Human rights Masoala

  Efa misy 12 taona no niorenan’ny valan-javaboarim-pirenena eto Masoala. Ny lahatra misy amin’ny fiarovan’ny zavaboary isan karazany nampian’ny Zoo de Zurich izy. Nefa indrisy heverin’ny mponina ho fandrahonana ny fiainan’ izy ireo izany. Tanindrana ny faritra mamaritra ny valan-javaboary izany no fandeferana lehibe.

  https://humanrightsmasoala.org/wp-content/uploads/2019/08/Ny-ambadika-ny-medaly.pdf

  Click Here to Leave a Comment Below