Tanjon’ny fikambanana

Ny hampiharihary izay tsy rariny sedrain’ny mponina any Masoalaamin’ny anaran’ny fikajiana ny tontolo iainana no tanjon’ny fikambanana«Human Rights in Masoala» (Zon’olombelona hoan’ny mponina any Masoala).

Notokanana tamin’ny taona 1997 ny valan-javaboahary izay mandrakotrany atsasan’ny saikanosy Masoala amin’ny morontsirakaavaratra-atsinanan’i Madagasikara (jereo saritany), sady mandray fanohanana avy amin’ny sampandraharaha Amerikana syEorôpeana maro (isan’izany ny Wildlife Conservation Society sy ny Zoo de Zurich any Soisa). Amin’iny faritry ny valan-javaboahary Masoala. iny,dia marobe ireo tantsaha very tanindrazana. Very trano, very tanimbarysy tanivohitra nolovaina tamin-drazana, nohon’ny famaritana izay nataotamin’ny famoronana izany valan-javaboahary Masoala izany. Nanana nyanjara-birikiny teo amin’ny harinkarena any amin’ny faritra iny ireotany ireo ka ny fahaverezany dia vao mainka nanampy trotraka nyfahantrana izay efa nisy rahateo. Ny fihenan’ny tany azo vokarinaamin’iny faritra iny dia loza mihantona hoan’ny famatsiana ara-tsakafo,tsy hoan’ny mponina ankehitriny ihany fa indrindra hoan’ireo taranakahandimby. «Añaty rôva izahay» (voageja toy ny gadra izahay) izany noambeti-tenin’ny mponina ankehitriny hanambarany ny tsy fankasitrahanyizany famaritana hoan’ny valan-javaboahary Masoala izany.Manongilan-tsofina amin’izay fanaovana ampihy mamba ny tany lonak‘ireo tantsaha sy izayfanapahana sy fanondranana an-tsokosoko ny andramena izao tontolo izao.Na inona antony manakana ny tantsaha tsy ho afaka mamboly intsony: nafiarovana zava-boahary izany na fitrandrahana ekônomika, dia sahala nyfahavoazana hoan’ny mpamboly very tany. Izahay fikambanana «HumanRights in Masoala» (Zon’olombelona hoan’ny mponina any Masoala) diamijoro eo anilan’ireo tantsaha any Masoala mitaky ny zo azahoany miainaarak’izay heveriny ho fiainana mendrika, ary mitaky amin’ireosampandraharaha mpiaro ny zava-boahary ny fiheverana sy ny fanajanaizany zo izany. Tafiditra ao anatin’izay takiana ny tsy fanaovana hotsinotsinona ireo zo nentim-paharazana arak‘izay voarakitry nylovatsofina (jereo ny andininy faha-17, sy 22 ary 25 –n‘ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona).